Informatiebijeenkomst dijkversterking

Waardevolle informatieavond voor dijkversterking Wolferen-Sprok

  • 26 september 2018

Vervelend nieuws tijdens een informatiebijeenkomst hoeft een participatietraject niet te schaden. Dat bleek gisteren ook weer bij het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Bureau Stroom kijkt terug op een waardevolle bijeenkomst.

Bewoners en ondernemers rond dit dijkversterkingsproject kregen gisteren te horen dat de onzekerheid over de mogelijke teruglegging van de dijk waaraan zij wonen en werken langer gaat duren. Vanuit het programma Integraal Riviermanagement (IRM) is meer onderzoek door Rijkswaterstaat nodig.

Bureau Stroom begeleidt samen met Witteveen+Bos de verkenningsfase van dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Een integraal participatietraject is hier onderdeel van. In dit kader dachten bewoners en ondernemers samen met Waterschap Rivierenland na over verschillende ontwerpvarianten voor de mogelijke dijkteruglegging.

Jos vertelt: “We hebben de afgelopen periode samen met het Waterschap een duurzame relatie opgebouwd met de bewoners en ondernemers in de omgeving. Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat de dialoog tijdens deze informatieavond, ondanks het vervelende nieuws, constructief en betrokken was.”

Relevante nieuwsartikelen: