tractor_vrachtwagen

Succesvol verkeersonderzoek Oost Gelre over verkeersveiligheid

  • 14 september 2023

Inwoners en bedrijven uit Oost Gelre ervaarden flinke overlast van vracht- en landbouwverkeer. De gemeente heeft Bureau Stroom gevraagd om een verkeersonderzoek uit te voeren, met als doel om inzicht te krijgen in wensen, ideeën en oplossingsrichtingen. Het onderzoek leidde tot concrete resultaten op alle 21 verkeersknelpunten.

Procesparticipatie
De opgave van 8 betrokken kernen en een uiteenlopend stakeholderpalet met veelal hoogbetrokken stakeholders vroeg om een doordacht proces. De start bestond dan ook uit procesparticipatie: het toetsen van de aanpak bij sleutelfiguren. Het doorspreken van het proces zorgde zowel voor draagvlak op procesniveau, als voor waardevolle inzichten die we later konden inzetten.

In gesprek met belanghebbenden en betrokkenen
Hierna kregen belanghebbenden en betrokkenen een stem, door middel van een vragenlijst en bijeenkomsten tussen (transport)bedrijven, inwoners en verkeerveiligheid partijen. Bij de fysieke samenkomst was ook de lokale politie vertegenwoordigd, waarbij hun schat aan lokale en historische verkeerskennis als waardevolle bijdrage diende. Verschillende verkeersknelpunten werden door de deelnemers onder de loep genomen. Bureau Stroom zorgde ervoor dat het gesprek gestroomlijnd verliep. In deze positieve sfeer werden potentiële oplossingen besproken en hadden aanwezigen het gevoel gehoord te worden. Dit zorgde voor vernieuwende inzichten en wederzijds begrip tussen de veroorzakers van overlast en de mensen die dit ervaarden.

Effect van het onderzoek snel zichtbaar
Al tijdens het onderzoek werd een succes bereikt. Het bleek dat vrachtverkeer niet door een gebied waar overlast werd ervaren heen hoefde te rijden. De transporteur greep daarom in en liet haar chauffeurs direct hun route aanpassen, waardoor één van de gewenste resultaten al voortijdig werd behaald. De participatie met de omgeving zorgde er dus gelijk voor dat de omgeving in beweging werd gebracht.

De investering van het onderzoek verdient zich ruimschoots terug dankzij de effectieve resultaten van het onderzoek. Met trots sluiten we dit verkeersonderzoek af. Dit project toont de kracht van samen het gesprek aangaan, want zo komen gaandeweg oplossingen tot stand. Kortom, dit was een geslaagd project met concrete oplossingen, waarmee de gemeente weer aan de slag kan om hun gemeente nog aantrekkelijker en veiliger te maken.

Lees hier hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw onderzoek. 

De foto is van Hero Dijkema.