Sumatraplantsoen

Participatiedoorkijk herinrichting Sumatraplantsoen

  • 26 september 2018

Er zijn plannen om het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost opnieuw in te richten. Bureau Stroom ontwikkelde hiervoor een doorkijk van een participatieve aanpak voor het nieuwe ontwerp.

Bureau Stroom geeft in deze ‘doorkijk’ een voorzet voor hoe het participatietraject het beste kan worden uitgevoerd. We voerden een quick scan uit en hebben op basis van de resultaten succesfactoren geïdentificeerd. Een uitwerking van deze succesfactoren was de basis voor de participatie-aanpak.

Het is een mooi project waarbij niet alleen streeft naar een ruimtelijke herontwikkeling, maar ook sociaal-maatschappelijke ambities heeft: inclusiviteit en duurzaam eigenaarschap voor alle buurtbewoners.

Sparren over een participatieaanpak voor jouw project? Neem vrijblijvend contact op via info@bureaustroom.nl.