Participatie omgevingsvisie Waalwijk

Participatie Omgevingsvisie Waalwijk: van abstract naar concreet

  • 16 augustus 2021

Afgelopen jaar hielpen we de gemeente Waalwijk bij hun nieuwe omgevingsvisie. Net als bij veel andere gemeenten is deze volop in ontwikkeling nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet dichterbij komt. Bureau Stroom organiseerde de participatie omgevingsvisie Waalwijk. We haalden input op uit de samenleving over het onderwerp gezondheid en de fysieke leefomgeving.

Van abstract naar concreet

Binnen het lokale besluitvormingsproces zijn er verschillende momenten waarop participatie plaatsvindt. De gemeente Waalwijk besloot om al vroeg belanghebbenden bij de visie te betrekken. In de beginfase zijn plannen vaak op een heel abstract niveau uitgedacht. De uitdaging hierin is om deze abstracte plannen te concretiseren, zodat ze aansluiten bij de belevingswereld van de inwoners. Voor de enquête onder inwoners van de gemeente Waalwijk dachten we daarom concrete situaties uit, waar elke inwoner zich in kon herkennen. 

Heldere terugkoppeling

Niet alleen voor de participatiemomenten is het belangrijk om in begrijpelijke taal met betrokkenen te communiceren. Ook het terugkoppelen van de resultaten in heldere taal is van belang. Daarmee zorg je ervoor dat inwoners eigenaar blijven van het hele traject. Voor de gemeente Waalwijk hebben we de resultaten van de enquête verwerkt in een infographic. Door de combinatie van taal en beeld wordt voor mensen snel duidelijk wat de uitkomsten zijn. Het maken van een animatie of presentatiefilmpje is hiervoor ook zeer geschikt.

Hoe zorg jij ervoor dat je binnen het participatietraject aansluit bij jouw doelgroep?

Omgevingswet en participatie

De nieuwe omgevingswet geeft participatie een verplichte rol in de besluitvorming. Het idee erachter is: meer ruimte voor ideeën en initiatieven van betrokkenen, zoals bewoners en lokale ondernemers. En dat is geen gek idee, want de fysieke leefomgeving is van belang voor de mensen die daarin wonen en bewegen. De participatievorm en het moment in het besluitvormingsproces waarop het moet plaatsvinden, staat niet vast. Dit geeft gemeenten veel vrijheid, maar brengt ook een leuke uitdaging met zich mee: welke participatievorm sluit het beste aan? Gespecialiseerd in participatie denkt Bureau Stroom daar graag in mee. Neem voor meer informatie contact met ons op.