Bovenaanzicht gemeente Woerden

Participatie in de warmtetransitie: 4 lessen uit Woerden

  • 28 maart 2022

Het opstellen van de Transitievisies Warmte heeft waardevolle leerervaringen opgeleverd, ook op het gebied van participatie. In Woerden werkte Bureau Stroom samen met Witteveen en Bos en gemeente aan de Warmtevisie Woerden. Bureau Stroom ontwikkelde en regisseerde het participatieproces. Tot tevredenheid van de deelnemers, zo bleek uit de evaluatie. De uiteindelijke Warmtevisie werd genomineerd voor de lokale verkiezing ‘Beste raadsvoorstel
2021’. Wat waren de ingrediënten voor dit succes?

1.     Goed samenspel nodig voor co-creatie 

Het opstellen van een warmtevisie is een technische en sociale opgave. Dat vraagt om expert-kennis en een goed samenspel tussen partijen. In Woerden bleek de combinatie van technische expertise van het ingenieursbureau, de procesmatige expertise van Bureau Stroom en de actieve inhoudelijke inbreng vanuit de gemeente bepalend. Het

proces vraagt veel van de disciplines projectmanagement en communicatie binnen een gemeente. Voldoende capaciteit vanuit deze disciplines is dan ook noodzakelijk voor co-creatie.

 

2.     Onderzoek als basis

De eerste stap in Woerden was de verspreiding van een online enquête om een algemeen beeld bij inwoners op te halen. Hoe staan inwoners en ondernemers tegenover ‘aardgasvrij’? Hoeveel kennis hebben zij over dit onderwerp? Starten met onderzoek levert veel bruikbare informatie op. Daarnaast is de uitvoering van een enquête ook een communicatiemoment in zichzelf. Hiermee geef je aandacht aan de warmtetransitie en wat dit betekent voor bewoners en bedrijven. 

 

3.     Gedeelde kennisbasis   

Om zinvol te kunnen participeren moeten deelnemers begrijpen waar het over gaat. Zeker bij een technisch ingewikkeld onderwerp als de warmtetransitie is dat lastig. In Woerden verstevigden we de gedeelde kennisbasis met toegankelijke
communicatiemiddelen. Zo ontwikkelden we
een animatie waarin de Warmtevisie op een begrijpelijke manier werd uitgelegd. Op een online platform ontsloten we via geografische kaarten lokale data en informatie over de energietransitie op B1-taalniveau.   

 

4.     Participatie over de participatie  

‘Participatie over de participatie’ is altijd een belangrijk ingrediënt in de werkwijze van Bureau Stroom. Daarom vroegen we mensen vooraf hoe zij betrokken wilden worden. Omdat veel respondenten aangaven dat ze actief wilden bijdragen, breidden we de geplande meedenksessies uit. Aan het eind van het proces kregen deelnemers de mogelijkheid om te reageren op de concept Warmtevisie en te beoordelen of hun inbreng in hun ogen goed was verwerkt. Op die manier neem je deelnemers serieus en laat zien dat je daadwerkelijk wat doet met hun inbreng. Dat versterkt het vertrouwen

in het verdere proces.  

 

In al onze projecten zien we dat er veel kennis en creatieve denkkracht zit in de hoofden van stakeholders. Met een goed participatieproces lukt het om die kennis en denkkracht optimaal in te zetten. Zo kom je tot een visie die sterker is én inclusiever.

 

 Lees ook: Met een warmtevisie en participatie naar een CO2 vrije samenleving in Woerden