Participatie en Omgevingsmanagement

Participatie en omgevingsmanagement
Onze leefomgeving verandert als gevolg van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen die vragen om actie en inbreng van bewoners en belanghebbenden. De openbare ruimte is immers de plek waar zij wonen, werken en recreëren.

Diensten

Bureau Stroom is specialist in participatie en omgevingsmanagement. We werken gestroomlijnd: we onderzoeken, adviseren en voeren uit. Maatwerk kenmerkt onze aanpak, want geen opgave en opdrachtgever zijn gelijk. Daarom vervullen we verschillende rollen: van adviseur tot uitvoerder en van omgevingsmanager tot creative director. In alles wat we doen geloven we in cocreatie. Alleen door dialoog en kennisdeling komen we verder.

Benieuwd waarbij we u kunnen helpen? Hieronder vindt u een greep uit onze diensten ‘participatie en omgevingsmanagement’. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Omgevingswet en participatie
Participatie krijgt door de omgevingswet een verplichte rol in de besluitvorming van overheden. De manier waarop participatie wordt ingevuld, mag nog zelf worden bepaald. Dit stelt onder andere gemeenten voor een uitdagende opgave. Want op welk moment in het proces geeft u participatie een plek? Welke vorm van participatie sluit het beste aan? En, hoe wordt een zo breed mogelijke doelgroep betrokken? Bureau Stroom helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

De energietransitie
Met de energietransitie staan gemeenten voor een grote opgave – zowel technisch als sociaal van aard. Uw wensen werken we uit tot een optimale aanpak.

“Witteveen+Bos en Bureau Stroom bundelen hun krachten om gemeenten optimaal te ondersteunen in de uitvoering van de energietransitie. Waarom? Omdat de uitdaging zowel technisch als sociaal van aard is. Door samen te werken kunnen we de opgave écht doorgronden en uiteenlopende vragen beantwoorden.”

Kennismaken in een oriënterend gesprek of onze flyer ontvangen voor meer informatie? Laat het ons weten. 

THEMA’S
duurzaamheid, klimaatadaptie, energietransitie, omgevingsvisie, gebiedsontwikkeling, waterketen, waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkelopgaven.

Participatie

STROOM I
Participatiestrategie

Een succesvol participatietraject begint bij een heldere participatiestrategie. Een goede strategie vormt de basis voor het vervolgtraject, projectrisico’s nemen erdoor af en het resultaat past beter bij de omgeving. Bureau Stroom helpt bij het uitdenken van uw strategie. We verdiepen ons vroegtijdig in de belanghebbenden, want dit geeft richting. Samen leggen we een sterke basis voor het participatietraject. 

Inspiratiesessie

Voorbeeldproject: Participatiestrategie Sumatraplantsoen

STROOM II
Participatietraject

Staat u voor een opgave waarvoor het betrekken van stakeholders essentieel is? Heeft u ondersteuning nodig bij het vormgeven en uitvoeren van een participatietraject? Met analyse als basis, geven we advies over een participatietraject op maat. De wensen van de gemeenteraad en portefeuillehouder integreren we in onze aanpak. Desgewenst voeren we het traject (in coproductie) uit. We ontzien in omgevingscommunicatie, helpen bij een zorgvuldige verankering in het besluitvormingsproces en zorgen voor een heldere terugkoppeling naar betrokken stakeholders.

Participatietraject

Voorbeeldproject: participatietraject Meanderende-Maas

STROOM III
Digitiale Participatie

Bureau Stroom gebruikt verschillende en creatieve manieren voor digitale participatie met uw doelgroep. Van online brainstromsessies tot enquêtes. We werken daarin graag met beeld, om meer doelgroepen beter te bereiken. Daarom behoort de online beeldenbank ook tot de mogelijkheden.

communicatiestrategie_strategie_communicatie

Voorbeeldproject: Omgevingsvisie Waalwijk

Omgevingsmanagement

STROOMLIJN I
Van inspiratiesessie tot snelle start

Inspiratie opdoen of een vliegende start maken met een lastige opgave? Samen stroomlijnen we alle informatie en verwachtingen. We benutten de samenwerkende kracht van medewerkers en bekijken de situatie anders. Afhankelijk van uw vraag en doelstelling gebruiken we verschillende werkvormen tijdens de sessie. Het doel: samen tot concrete actiepunten komen. Zodat u op een prettige manier start met een lastige opgave.

Inspiratiesessie Bureau Stroom

Voorbeeldproject: Inspiratiesessie de Waterketen

STROOMLIJN II
Omgevingsmanagement

Complexe en veranderkundige projecten kennen veel belanghebbenden met verschillende ideeën en belangen. Om een project soepel te laten verlopen, moeten deze ideeën en belangen worden gemonitord en gestroomlijnd. Als strategisch adviseur ondersteunen we de omgevingsmanager en het omgeving team. We adviseren over het managen van duurzame relaties en het voorkomen en oplossen van conflicten bij ruimtelijke opgaven. Daarnaast helpen we bij het ontwikkelen, inrichten en uitvoeren van het omgevingsproces.

Omgevingsmanagement

Voorbeeldproject: Dijkversterking Wolferen-Sprok

STROOMLIJN III
Procesbegeleiding en evaluatie

Bureau Stroom neemt de begeleiding van uw omgevingsproces uit handen. We ontwikkelen, richten in en voeren uit. Van het bouwen van een projectwebsite tot het leiden van bewoners en stakeholder bijeenkomsten. Ook heeft Bureau Stroom verschillende effectieve methodieken voor procesevaluatie en monitoring ontwikkeld. Wij voeren een zorgvuldige analyse voor u uit, zowel tijdens als na projecten. Zo borgen we de waardevolle lessen uit het participatietraject voor toekomstige projecten. 

Meanderende Maas Projectfoto

Voorbeeldproject: De Meanderende Maas

Projecten participatie en omgevingsmanagement

Overige diensten

Analyse & Onderzoek

Educatie & Communicatie