Hoogwaterbewustzijn en dijkversterkingsprojecten

Onderzoek naar hoogwaterbewustzijn bij publieksparticipatie rondom dijkversterkingstrajecten

  • 31 augustus 2020

In 2018 voerden we een onderzoek naar o.a. hoogwaterbewustzijn voor het project Meanderende Maas. De resultaten zijn ingezet voor een studie van de Radboud Universiteit die deze maand is gepubliceerd: Studying resident’s flood risk perceptions and sense of place to inform public participation in a Dutch river restorarion project.

Uit onderzoek blijkt dat het bewustzijn van overstromingsrisico’s onder bewoners van overstromingsgevoelige gebieden laag is. Dit maakt het betrekken van bewoners bij rivierherstelprojecten een uitdaging voor projectmanagers. Om meer inzicht te krijgen in hoogwaterbewustzijn van inwoners onderzoekt deze studie de relatie tussen collectieve herinneringen van (bijna) overstromingen, zelf-effectiviteit en hoogwaterbewustzijn.  Lees het onderzoek hier.

Relevante nieuwsartikelen: