Warmtevisie Woerden

Met een warmtevisie en participatie naar een CO2 vrije samenleving in Woerden

  • 30 augustus 2021

Het onlangs verschenen rapport van het IPCC wond er geen doekjes om: “de invloed van de mens op het klimaatsysteem is evident”. Ook de data liegen er niet om: actie is nodig en snél ook. De hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen moet omlaag. We moeten op weg naar een CO2 vrije samenleving. Een globale opgave waar we in Nederland lokaal mee bezig zijn. Warmtevisies worden al volop geschreven. Zo ook door de Gemeente Woerden. Bureau Stroom regisseerde dit proces van participatie tot een concreet plan.  

Een sociaal en technische opgave

De Gemeente Woerden werkt aan de Warmtevisie Woerden, die beschrijft hoe de energietransitie in Woerden moet worden vormgegeven. Het opstellen van deze visie is een technische en sociale opgave, die vraag om expert-kennis. Bureau Stroom werkt hierin samen met Witteveen+Bos. Zodat zowel de sociale als technische aspecten écht doorgrond kunnen worden.

Bureau Stroom als regisseur

Als Bureau Stroom namen we begeleiding van het omgevingsproces uit handen en ondersteunden we de gemeente in het gesprek met inwoners en ondernemers. We dachten een inclusieve participatiestrategie uit en vormden een bijpassende communicatiestrategie. Om een zo breed mogelijke groep Woerdenaren te betrekken, organiseerde we verschillende participatieactiviteiten. Van interviews tot meedenkgroepen en een online interactie-platform.

Tijdens de activiteiten stonden verschillende vragen centraal. Welke andere keuzes voor aardgas zijn er? Hoe kunnen we op een betaalbare manier energie besparen? Wat kan ik als inwoners zelf doen en wat mag ik van de gemeente verwachten? Naast bewoners te laten meepraten, dienden de vragen en gesprekken ook als een stap naar bewustwording en het vergroten van individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Het gaf een beeld van wat er nodig is om inwoners in te laten stappen in de energietransitie.

Concrete oplosrichtingen

De input van het participatietraject gaf inzicht in wat maatschappelijk betaalbaar en gewenst is in de gemeente Woerden. Samen met de technische en financiële inzichten, hebben we concrete oplosrichtingen voor de gemeenten en stakeholders opgesteld. Afsluitend zorgen we nu voor een zorgvuldige terugkoppeling naar de raad en verankering van de uitkomsten in het besluitvormingsproces. 

Ondersteuning op maat

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een transitievisie warmte, wijkuitvoeringsplan of andere opgave in de ruimtelijke leefomgeving? Vraag onze brochure ‘Samen de energietransitie te lijf’ aan of neem contact op voor meer informatie. We maken graag kennis met je!