Maxime Wiegerinck Bureau Stroom

Met afstand de leukste nieuwste collega

  • 9 september 2020

Al bijna een half jaar mogen wij genieten van onze nieuwe collega Maxime. In dit artikel vertelt Maxime over haar eerste ervaringen met Bureau Stroom en haar onderzoekswerkzaamheden voor het stationsgebied in de gemeente Best.

Mijn naam is Maxime Wiegerinck, 27 jaar en in 2019 heb ik de master Human Biology afgerond. In het laatste jaar heb een sociaalwetenschappelijke specialisatie gevolgd. Waarom? Omdat ik mezelf niet zag werken in een laboratorium én juist energie krijg van interactie met mensen. Na mijn afstuderen werkte ik als onderzoeker op Radboud Universiteit en via contacten daar ben ik bij Bureau Stroom terecht gekomen. Bij Stroom werk ik eveneens als onderzoeker en mag ik geregeld het veld in als participatiemedewerker.

Interviews in Best

Mijn eerste uitdaging bij Bureau Stroom was het analyseren van tien interviewverslagen. In januari interviewden Jos en Chantal tien stakeholders met een grond- en/of vastgoedeigendom in het stationsgebied van Best. Dit deden ze in opdracht van de gemeente Best die een haalbaarheidsonderzoek uitvoert naar de transformatie van het stationsgebied. De verschillende stakeholders hadden uiteenlopende belangen en dat had alles te maken met de speciale binding die zij hadden met het gebied. Alle data van de interviews waren daardoor ontzettend interessant en waardevol.

Plaatsverbondenheid en bindingsfactoren

Tijdens de analyse van de interviews heb ik enorm veel geleerd over de manier waarop mensen verbonden kunnen zijn met een gebied. Hoe onderzoek je hoe sterk mensen zich verbonden voelen met een gebied? En waar komt die verbinding vandaan? In de analyse zag ik verschillende factoren voorbij komen: plaatsafhankelijkheid, sociale bindingsfactoren en culturele bindingsfactoren. Mensen zijn bijvoorbeeld sociaal verbonden, omdat ze er hebben gewoond. Of plaats afhankelijk vanwege een onderneming ter plekke.

Stakeholderanalyse en participatieadvies

Met de resultaten hebben we een stakeholderanalyse uitgevoerd. We bepaalden voor iedere stakeholder op welke wijze hij/zij wilde participeren in een mogelijk vervolgproject, het belang daarbij, de invloed en de mogelijke risico’s. Deze punten voegden we samen met alle bevindingen uit de gespreksanalyse. En op basis van deze data bedachten we een participatie- en communicatieaanpak.

Met afstand mijn eerste belangrijkste les

Hoe kom je van zó veel data tot een concrete participatie- en communicatieaanpak? Een groot deel hiervan vloeide voort uit de wensen en visies die de stakeholders hadden benoemd. En daarin zat voor mij de meest waardevolle les van mijn eerste project: goede participatie begint al voordat een participatieproject begint. Namelijk als er wordt gesproken over hoe mensen over hun gebied mee willen denken en praten. Door deze informatie te verwerken in de aanpak, creëer je een stukje eigenaarschap én leg je een goede basis voor een toekomstige samenwerking.  

Wil je een keer brainstormen over een stakeholderanalyse? Neem dan vooral contact met ons op!