Klimaatrapport

Klimaatrapport VN vraagt om snelle gedragsverandering 

  • 10 oktober 2018

Het nieuwe klimaatrapport van de VN is duidelijk: de opwarming van de aarde moet beperkt worden tot 1,5 graden. Dat is mogelijk, maar alleen als we nu heel snel heel veel doen. Bewustwording en gedragsverandering op klimaatgebied worden nóg belangrijker, signaleert Bureau Stroom. 

Deze week werd het nieuwe klimaatrapport van de VN gepresenteerd. In het rapport roept het wetenschappelijk klimaatpanel IPCC landen op tot dringende en niet eerder vertoonde maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Zo blijft het risico op droogte, overstromingen, extreme hitte en andere ernstige gevolgen van klimaatverandering voor honderden miljoenen mensen beperkt. Ook in Nederland zijn de gevolgen groot. De maatregelen die de landen hiervoor eerder in het Parijsakkoord hebben uitgestippeld zijn niet genoeg. Alles moet op alles worden gezet.  

Te ver van mijn bed? 

We staan samen dus voor een enorme opgave. Maar juist door die grote schaal vinden veel mensen en bedrijven het lastig zich een voorstelling te maken van het probleem en voelen zij zich maar beperkt onderdeel van de oplossing. Nieuwsberichten over overstromingen en hittegolven maken de klimaatverandering steeds tastbaarder. Steeds meer mensen beseffen zich hierdoor dat er wat moet veranderen. Maar klimaatadaptatie en -mitigatie voelen voor hen als een onmogelijke opgave óf een opgave die niet bij hen ligt. Wat voor verschil maken hun individuele acties immers in zo’n groot geheel..? 

Overheid moet meer doen 

Richting de overheid groeit de druk om richting te geven en actie te ondernemen. De uitspraak van de rechter in de Klimaatzaak tegen de Staat van Urgenda liegt er ook niet om: de overheid móet meer doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, omdat zij anders de volksgezondheid op het spel zet. 

Bewustwording en gedragsverandering nodig 

Om iedereen in beweging te krijgen om samen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, individueel en als collectief, moet er een verandering komen in ons denken én ons gedrag.  

Bureau Stroom werkt samen met meerdere partners en opdrachtgevers aan het vergroten van de bewustwording en het stimuleren van gedragsverandering op klimaatgebied. We geven bijvoorbeeld jongeren handvatten om hierover na te denken, maken lespakketten voor op scholen, leiden werkzoekenden op tot energiecoach en helpen gemeenten bij hun communicatie rond duurzaamheidsthema’s.  

Wij zijn blij dat we in ons werk mensen in beweging kunnen brengen voor een duurzame toekomst, en zullen dit vol overtuiging blijven doen!