Informatiebijeenkomst en ateliers verkenning Wolferen-Sprok

Informatiebijeenkomst en ateliers verkenning Wolferen-Sprok

  • 8 september 2017

Voor de verkenning van de dijkversterking Wolferen-Sprok hebben drie ateliers plaatsgevonden en één informatieavond. Tijdens de drukbezochte informatieavond kregen bezoekers meer informatie over de noodzaak van een dijkversterking, en tijdens de ateliers is samen geschetst aan de toekomst.

Bij de informatieavond op 29 augustus was Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft, aanwezig. Tijdens deze drukbezochte avond kregen bewoners en andere belanghebbenden meer informatie over de noodzaak van een mogelijk ingrijpende dijkversterking. Professor Kok lichtte het verband toe tussen deze dijkversterking en andere projecten aan de Waal en Rijn.

Er zijn drie ateliers georganiseerd en begeleid: een in Slijk-Ewijk, een in Nijmegen en een in Oosterhout. Tijdens deze avonden is in kleinere groepen ingezoomd op de dijkvakken: wat betekenen mogelijke alternatieven voor mijn huis? Wat is mogelijk? Waar moeten we rekening mee houden?

Op basis van alle informatie, wensen en eisen die we hebben opgehaald worden komende periode de eerste ontwerp-alternatieven ontwikkeld.

Relevante nieuwsartikelen

 

Wil je informatie over hoe je het beste participatiebijeenkomsten kan vormgeven voor jouw project? Neem vrijblijvend contact op via info@bureaustroom.nl.