Educatiestrategie

Hoe betrek je kinderen en jongeren bij ruimtelijke ontwikkeling?

  • 10 december 2018

Als we de opwarming van de aarde en de gevolgen van klimaatverandering willen beperken, moet er iets veranderen. Dit was de conclusie van het Klimaatrapport van het IPCC. Kinderen en jongeren zijn onze toekomst en in het kader van klimaatverandering is het een must om hen te betrekken bij ruimtelijke ontwikkeling. Maar hoe pak je dit het beste aan? Graag delen we onze ervaring.

In communicatie rondom klimaatthema’s of in participatie in ruimtelijke ontwikkeling ligt de nadruk vaak op het bereiken van uiteenlopende doelgroepen. Het doel is immers om het bewustzijn en gedrag van zoveel mogelijk mensen te veranderen. Een grote en belangrijke groep, die vaak niet wordt meegenomen, zijn kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren enthousiasmeren en in beweging brengen is namelijk lastig en vraagt om een specifieke aanpak. Hoe bereik je kinderen? Hoe breng je informatie over? Hoe zorg je dat ook de kinderen zélf er iets aan hebben? Ter lering en inspiratie delen we drie belangrijke aandachtspunten.

1. Neem kinderen mee op ontdekkingsreis

Bijna iedereen met kinderen weet: als je vertelt wat ze moeten doen, luisteren ze niet. Dus als je wilt dat kinderen zorgvuldig met energie omgaan, moet je ze helpen dat zelf te ontdekken in plaats van te zeggen “Doe de lampen uit als je de kamer uit bent!”.

Een voorbeeld:
Vanuit het uitgangspunt ‘door het zelf te doen, leren ze’ hebben we de website EnergieGenie gemaakt. Op deze website kunnen kinderen zelf informatie verzamelen over energie en leren ze zelf hun oordeel te vellen over welke energiebronnen goed en slecht zijn. Daarnaast hebben we voor de campagne Step2Save kinderen gevraagd de meterstanden bij te houden en te onderzoeken hoe zij energie kunnen besparen.  Kinderen waren enthousiast én werden bewuster van hun eigen energieverbruik.

2. Geef jongeren verantwoordelijkheid en benader ze gelijkwaardig

Niet alleen volwassenen hebben baat bij een passende leefomgeving, ook kinderen en jongeren. Als je besluit jongeren te betrekken in een project, zorg er dan voor dat zij een gelijkwaardige inbreng kunnen leveren die daadwerkelijk terug te zien is in het resultaat. Jongeren leren hier ontzettend veel van, ook al is de wijze waarop ze participeren anders dan bij volwassenen.

Een voorbeeld:
Voor het belevingswaardenonderzoek Meanderende Maas organiseerden we jongerenpanels en verwerkten we hun ideeën in het uiteindelijke rapport. Twee leerlingen vonden dat zó inspirerend dat ze het onderwerp Meanderende Maas hebben gekozen voor hun profielwerkstuk en later hebben ze onder schooltijd deel mogen nemen aan de werkplaatsbijeenkomsten van het project.

3. Sluit aan bij de belevingswereld

Weet jij nog hoe je dacht dat de wereld eruit zag toen je jong was? Kinderen hebben een andere belevingswereld dan volwassenen en leren alleen iets als het aansluit op hun belevingswereld. Breng grote thema’s als klimaat daarom naar de leefwereld van een kind: naar school, naar huis, naar de wijk.

Een voorbeeld:
Voor het project Communicatie Waterketen ontwikkelden we plannen om bijvoorbeeld rioleringsinnovaties aan te grijpen om kinderen in de buurt te laten zien wat er precies met regenwater gebeurt. Zeker als de rioolinnovatie naast een school is, is het ideaal om leerlingen hier iets over te leren.

Kinderen en jongeren betrekken bij ruimtelijke ontwikkeling levert veel op!

Naast deze drie aandachtspunten zijn er natuurlijk nog veel meer zaken om rekening mee te houden. Als je hier praktisch mee verder wilt, kun je in gesprek gaan met educatie-experts. Want het betrekken van kinderen en jongeren bij ruimtelijke ontwikkeling levert veel op: voor project én kind.

Wil jij kinderen of jongeren betrekken bij jouw project, maar heb je behoefte aan ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op via info@bureaustroom.nl.