eindrapportage Step2Save

Eindrapportage van een succesvol Step2Save

  • 25 april 2018

Afgelopen maand heeft Bureau Stroom het jaarverslag voor Step2Save 2.0 opgeleverd. Vandaag zijn tevens de hernieuwde communicatieproducten voor komend kalenderjaar geleverd. Bureau Stroom blikt terug op een geslaagd project in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Nuon/Vattenfall. 

In de eindrapportage van Step2Save 2.0 staat onder andere vermeld dat de gestelde doelen zijn behaald. In 2017 zijn in totaal tien langdurig werkzoekenden gestart met een leer- en werktraject om energieadviseur te worden. Inmiddels hebben bijna alle starters hun diploma behaald en hebben ze een baan gevonden. Door de gratis energieadviezen hebben circa 3.200 huishoudens samen op jaarbasis ruim €438.944,- op hun energierekeningen bespaard en 1.014.400 kg CO2-uitstoot.

De afgelopen weken hebben wij de campagne- en ondersteuningsartikelen geüpdatet, zodat in 2018 opnieuw energieadviseurs aan de slag kunnen voor energiebesparing. “Als het lukt en ik kan mensen helpen, geeft me dat toch weer een kick”, aldus een van de energie-adviseurs.