Een schoolvoorbeeld participatie?

  • 1 mei 2023

‘Participatie zoals je dat overal wilt zien’. Zo concludeerden de bestuurders van Breda en provincie Noord-Brabant na het zien van het participatieverslag voor ’t Zoet Breda. Een mooi compliment over het participatietraject dat Bureau Stroom uitrolde voor de start van de gebiedsontwikkeling voor ’t Zoet. In dit artikel nemen we je mee in het participatieproces achter deze lovende woorden. 

Een hoogstedelijk nieuw stadsdeel: ’t Zoet
Het nog braakliggend terrein naast de historische binnenstad van Breda wacht een transformatie naar een internationaal, hoogstedelijk district. Ofwel de ambitie van de gemeente Breda en provincie Noord-Brabant, zoals beschreven in het Toekomstperspectief. Maar een stadsdeel komt pas echt tot leven met inbreng van (toekomstige) inwoners en gebruikers. Daar kwam Bureau Stroom in beeld: om de ambitie van het Toekomstperspectief te toetsen, te verrijken met input van de omgeving en om bekendheid te creëren voor ’t Zoet. 

Meer dan inhoudelijk draagvlak
Voor een succesvol participatietraject is niet alleen inhoudelijk draagvlak, maar ook draagvlak voor het proces een van de belangrijkste bouwstenen. Daarom startte het participatietraject met interviews met stakeholdervertegenwoordigers, om het proces te toetsen, de doelgroepen beter te leren kennen én inhoudelijk het perspectief te verrijken. Een mooie opzet naar de uiteindelijke multistakeholdersessie, waarbij experts, creatievelingen en betrokkenen van binnen en buiten Breda in gesprek gingen over de ambities. En de markt waar inwoners binnen konden lopen om de plannen voor ’t Zoet te leren kennen en vragen te stellen. Beide constructieve bijeenkomsten, waarbij het Toekomstperspectief kritisch werd aangevuld en veel aanwezigen uiteindelijk net zo enthousiast werden over de ambities als de projectgroep.

Het verhaal van ‘t Zoet: meedromen over de toekomst
Ook online dachten mensen mee. We creëerden een interactieve online samenvatting van het Toekomstperspectief. Waarop we verhaalden over het waarom en de ambitie van ’t Zoet. Bezoekers konden aan de hand van vragen meedromen en wensen insturen over de toekomstige invulling. Ook keken we naar het nu. En daagden we Bredanaars uit om hun beste idee voor de tijdelijke invulling van ’t Zoet op te sturen. Uiteindelijk stemde de stad mee op hun favoriet: een dorp van suikerklontjes, waardoor hopelijk meer reuring gaat ontstaan op het terrein.  

Publiekscampagne: Smart-e als boegbeeld
Reuring creëren voor een nog braakliggend terrein. Een uitdaging waarvoor Bureau Stroom de samenwerking zocht met Urban Solutions. Met een online en outdoor publiekscampagne en prijsvraag maakten Urban Solutions Bredanaars bekend met ’t Zoet. Het gezicht van de campagne werd Smart-e: een kleine robot in de kleuren van ’t Zoet. Smart-e trok door heel Breda en was life aanwezig op de multistakeholdersessie om iedereen welkom te heten.

Een succesvol participatietraject?
Alle participatieopbrengsten toonden duidelijk: de hoogstedelijke ambitie voor ’t Zoet wordt in grote lijnen ook gedragen door experts en inwoners van Breda en daarbuiten. Een overwinning gezien de bourgondische ‘het is goed zoals het nu is’ mentaliteit van velen. Na kleine aanscherpingen op een aantal punten, werd het Toekomstperspectief dan ook aangenomen door de raad en Provinciale Staten. Zo zien we weer: goed uitgedachte participatie en draagvlak voor het proces loont.