Educatie en Communicatie

Educatie en Communicatie
Strategievorming in educatie en communicatie. Samen zetten we wensen, ambities en doelen om in een krachtige strategie en passend eindproduct.

Diensten

Wij zien een leefomgeving die steeds sneller verandert en vraagt om verandering. Veranderen is complex. Het vraagt om kennis en educatie. Veranderingen, daar moet je mensen in meenemen. Met een heldere boodschap, in begrijpelijke taal en met de juiste middelen. Vandaar onze pijlers educatie en communicatie.

Educatie. Verandering begint bij de juiste kennis. Het vraagt van ons om te blijven leren en te onderwijzen. Georganiseerd leren begint bij een heldere strategie. Deze ontwikkelen we graag in co-creatie. Zo leren wij van u én u van ons. Want ook Bureau Stroom houdt van leren.

Communicatie. Uw doelgroep meenemen in verandering of aanzetten tot ander gedrag. Een complexe opgave die vraagt om het doorgronden van uw doelgroep. Of uw organisatie sterk profileren, om organisatiedoelen te behalen. Beide vragen om een sterke strategie, doorvertaald in krachtige communicatiemiddelen.

Bureau Stroom ontwikkelt uw educatieproduct, educatiestrategie, communicatiestrategie of communicatiemiddelen. Wilt u meer informatie? Of staat uw wens er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

THEMA’S: duurzaamheid, klimaatadaptie, energietransitie, omgevingsvisie, gebiedsontwikkeling, waterketen, waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkelopgaven.

Educatie

I
Educatiestrategie

Beoogt u als organisatie educatiedoeleinden? Wilt u doelgroepen onderwijzen over ontwikkeling in uw werkveld? Of ziet u het vergroten van kennis als uw maatschappelijke taak? Een heldere educatiestrategie vormt hierin een belangrijke basis. Door onderzoek en gespreksessies formuleren we heldere doelstellingen, een educatiestrategie en plan van aanpak.

Educatiestrategie

Voorbeeldproject: Waterschap Rijn en IJssel


ENERGIEGENIE

“In opdracht van Vattenfall ontwikkelden we EnergieGenie Next. Een website voor jongeren over klimaat en energie. Het doel van de website is: bewustwording creëren en zelfeffectiviteit versterken. Door educatie, opdrachten en inspirerende verhalen dagen we jongeren van 12-16 jaar uit om zelf in beweging te komen.”

II
(Educatie) Productontwikkeling

Heeft u voor het bereiken van uw doelstelling een educatieproduct nodig?

Bijvoorbeeld een platform voor het onderwijzen van een bepaalde doelgroep. Of een activiteit die mensen in beweging brengt en onderwijst over de omgeving? Bureau Stroom helpt bij de vertaling van de doelstelling naar product: van website tot een uitgedachte activiteit.

De oversteek Nijmegen

Voorbeeldproject: Nijmeegse Ommetjes

Communicatie

I
Omgevingscommunicatie

Heldere en duidelijke omgevingscommunicatie is een voorwaarde voor succes bij projecten in de openbare ruimte. Het helpt bij het winnen en vasthouden van de aandacht van belangrijke stakeholders. Succesvolle omgevingscommunicatie begint bij een goede communicatiestrategie. Bureau Stroom ontwikkelt de strategie, voert deze uit en ontwikkelt de bijbehorende communicatiemiddelen.

VoorbeeldprojectWolferen-Sprok

II
Communicatiestrategie

Als organisatie wilt u zich sterk profileren en zorgen dat medewerkers onderdeel worden van uw missie. Een sterke organisatie-identiteit en effectieve communicatie zijn hierin de spil. Bureau Stroom ontwikkelt de communicatiestrategie voor uw organisatie. Wij geloven in het belang van inzicht in de betrokken stakeholders. Daarom vormt een belevingswaardenonderzoek de basis voor uw strategie.

Communicatiestrategie Bureau Stroom

Voorbeeldproject: LumiGuide

III
Ontwikkelen communicatiemiddelen

Heeft u een communicatiestrategie ontwikkeld, maar niet de capaciteit om de bijbehorende communicatiemiddelen te ontwikkelen? Bureau Stroom helpt bij de doorvertaling van uw strategie naar tastbare producten. Zodat u op een effectieve en passende manier uw doelgroep bereikt. 

Communicatiemiddelen

Voorbeeldproject: Step2Save

Projecten educatie en onderzoek

Overige diensten

Participatie & Omgevingsmanagement

Analyse & Onderzoek