Koeien in de uiterwaarden langs de dijk Pannerden-Westervoort

Belevingsonderzoek Westervoort-Pannerden: waardevolle inzichten

  • 13 april 2022

Bureau Stroom voerde al meerdere belevingswaardenonderzoeken uit voor diverse projecten. De ervaring leert dat dit steevast leidt tot een beter ontwerp en een beter proces met de omgeving. Momenteel voert Bureau Stroom voor Waterschap Rijn en IJssel een belevingsonderzoek uit voor het dijktraject tussen Westervoort en Pannerden. De resultaten helpen het waterschap in het dijkversterkingsproject.

Meerwaarde belevingswaardenonderzoek
Met een belevingswaardenonderzoek breng je op een onderbouwde en onbevooroordeelde manier de meningen,
ideeën en emoties van verschillende stakeholdergroepen in kaart. Bijvoorbeeld de waardering voor ruimtelijke kwaliteiten en het gevoel dat bewoners hebben bij een plek, maar ook de manier waarop mensen de omgeving gebruiken. De uitkomsten van het onderzoek helpen bij het maken van betere plannen, waar de omgeving zich in herkent. Ook kun je zorgen en wensen die naar voren komen hiermee vroegtijdig een plek geven in je  participatieaanpak en het omgevingsmanagement. Zo creëer je betrokkenheid, vertrouwen en eigenaarschap in de omgeving.  

Aanpak in co-creatie
Het waterschap wilde graag inzicht in de beleving van de gebiedskenmerken, de hoogwaterveiligheid, de verbondenheid van mensen met het gebied en de participatiebereidheid. Deze zaken vertaalde Bureau Stroom in een onderzoeksmethode en een op maat gemaakte vragenlijst. Een belangrijke wens was om ook locatie-specifieke zorgen en aandachtspunten in het onderzoek op te halen. Hiervoor ontwikkelden we een interactieve kaart, waarop stakeholders zelf opmerkingen kunnen plaatsen. De online vragenlijst en de kaart ontsloten we beide via één website.  

Multistakeholder dialoog
Bewoners en ondernemers in het gebied ontvingen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Naast de kwantitatieve vragenlijst en de interactieve kaart organiseren we ook een multistakeholder dialoogsessie met een zo divers mogelijke groep. Het persoonlijke gesprek en de interactie tussen deelnemers zorgen voor een verdieping van de vragenlijst. Dat maakt duiding van de onderzoeksresultaten eenvoudiger. 

Springplank naar de volgende fase 
Met deze drie verschillende methoden om informatie op te halen bereiken we een zo divers mogelijke groep en vormen een zo compleet mogelijk beeld van de beleving van het gebied. Omdat we vroegtijdig met bewoners in dialoog gaan, fungeert het onderzoek ook als een springplank naar de volgende projectfase. Het vergemakkelijkt de communicatie en participatie. De eerste resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in mei beschikbaar. 

Lees meer

Ook interesse in belevingswaardenonderzoek voor jouw project? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.