Belevingswaardenonderzoek Ravenstein Lith

Belevingswaardeonderzoek Meanderende Maas afgerond!

  • 23 november 2017

Het belevingswaardeonderzoek voor het project Meanderende Maas is uitgevoerd en opgeleverd. Afgelopen zomer voerden wij enquêtes en interviews uit, en in de herfst hebben we alle data geanalyseerd.

Het project Meanderende Maas start binnenkort met de verkenning van de dijkversteking tussen Ravenstein-Lith en rivierverruiming van de Maas. Voordat de verkenning van start kan gaan, is een belevingswaardeonderzoek van belang zodat duidelijk is vanuit welk uitgangspunt de verkenning van start moet gaan en op welke manier het ontwerpproces het beste kan worden ingericht.

Met veel enthousiasme zijn wij aan de slag gegaan met het belevingswaardeonderzoek. We hebben een veelheid aan stakeholders gesproken, waaronder inwoners, grondeigenaren, ondernemers en jongeren. We hebben gevraagd naar hun beleving van het dijkgebied en de kwaliteiten en kansen die zij zien voor de regio. Uiteenlopende thema’s rond de dijkversterking hebben we in beeld gebracht: gebiedskenmerken, cultuurhistorie, het hoogwaterbewustzijn, verbondenheid en identiteit.

Wij zijn trots op het eindresultaat! Benieuwd naar het resultaat? Bekijk het hier.

Relevante nieuwsartikelen: