Analyses en Onderzoeken

Analyse en onderzoek
Een integrale aanpak met gedegen analyse en QuickScan als basis. Daarmee maken we uw strategie en (omgevings-)proces tot een succes.

Diensten

Analyse en onderzoek vormen onze basis. We geloven in de kracht van kennis en ervaringen. Daarom brengen we lokale kennis en meningen in kaart. We vormen een beeld van uw omgeving. Dit stelt ons in staat om uw doelgroep te doorgronden. Hierin zijn we secuur en zorgvuldig. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. 

Complexe opgaves in de ruimtelijke omgeving vragen om specifieke kennis. Denk hierbij aan: hoe beleeft uw doelgroep de omgeving? Welke belanghebbenden zijn bij het project betrokken? Hoe verhouden de belanghebbenden zich tot elkaar? Wij brengen lokale kennis, meningen en een beeld van uw omgeving in kaart. 

Benieuwd waarbij we u kunnen helpen? Hieronder vindt u een greep uit onze diensten ‘analyse en onderzoek’. Het afnemen van interviews en (digitale) enquêtes zijn hierin vaak geïntegreerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.

THEMA’S:
duurzaamheid, klimaatadaptie, energietransitie, omgevingsvisie, gebiedsontwikkeling, waterketen, waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkelopgaven.

Onderzoek

ONDERSTROOM I
Belevingswaardenonderzoek

Een belevingsonderzoek maakt inzichtelijk hoe mensen hun leefomgeving ervaren. Het is van toegevoegde waarde voor de planvorming en realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Waarom? Het leidt tot een beter ontwerp, meer betrokkenheid en groter draagvlak. Daarom brengen wij op een onbevooroordeelde en onderbouwde manier in kaart hoe uw doelgroep hun omgeving ervaart.

ONDERSTROOM I Belevingswaardenonderzoek​

Voorbeeldproject: belevingswaardenonderzoek Ravenstein-Lith

ONDERSTROOM II
Draagvlakmeting

Draagvlak kan het succes van ruimtelijke opgaven en veranderingen bepalen. Een draagvlakmeting maakt duidelijk of de omgeving nieuwe plannen ondersteunt. En hoe bepaalde groepen daarin verschillen. Wij voeren een draagvlakmeting voor u uit. De resultaten vormen concrete handvaten voor het opstellen van een strategie of het verbeteren van bestaande plannen.

ONDERSTROOM IIDraagvlakmeting

ONDERSTROOM III
Gebruikersonderzoek

Wanneer u een platform of product heeft ontwikkeld, wilt u weten of het aansluit bij de doelgroep. Waar zijn ze tevreden over? Wat zouden ze graag anders zien? Is het product bruikbaar? En hoe kunnen we het gebruik vergroten? Een gebruikersonderzoek biedt inzicht in deze vragen. Wij voeren gebruikersonderzoeken uit die aansluiten op uw vraag en doelgroep.

ONDERSTROOM III Gebruikersonderzoek​

Voorbeeldproject: EnergieGenie

Analyse

STROMEN I
Omgevingsanalyse

Kennis van een gebied is de basis voor gebiedsprocessen en ruimtelijke ontwikkelingsopgaven.  Demogafische en ecologische, maar ook sociologische en economische gegevens zijn van invloed . Een omgevingsanalyse brengt de meest relevante gegevens van uw omgeving in kaart. We maken alle ins en outs van het projectgebied inzichtelijk. Zodat u weet hoe u het best kan inspelen op uw veranderende omgeving. 

Omgevingsanalyse

STROMEN II
Stakeholderanalyse

Stakeholders kunnen een project versnellen, vertragen en verrijken. Een scherp beeld van de motieven en ambities van alle belanghebbenden in de omgeving is daarom belangrijk. Hoe beter het plan aansluit bij hun behoeften, des te succesvoller uw project zal zijn. Met een stakeholderanalyse brengen we in kaart waar belangen en verhoudingen uw project rekening moet houden.

Stakeholderanalyse

STROMEN III
Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars krijgen door de nieuwe omgevingswet meer te maken met participatie. Naast dat participatie soms wettelijk verplicht is, biedt het betrekken van omgevingsactoren kansen en geeft inzicht – ook wanneer er conflict ontstaat. Inzetten op duurzame participatie loont.

Bureau Stroom helpt bij:

  • Het uitvoeren van een analyse van omgevingsactoren;
  • Omgevingsmanagement;
  • Het voorbereiden en uitvoeren van een participatietraject.
Projectontwikkelaar

Meer informatie? Stuur ons een mail.

Projecten analyse en onderzoek

Overige Diensten

Participatie & Omgevingsmanagement

Educatie & Communicatie